Skip to content

Opis projektulogaPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Nowa praca – nowe możliwości

Pobierz ulotkę o projekcie

Dokumenty rekrutacyjne – Nowa praca

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe w Lublinie, Fundacja Szkoły Polskie w Lublinie oraz Spółdzielnia Socjalna „SIMPULS” w Mełgwi zapraszają do udziału w projekcie „Nowa praca – nowe możliwości”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Uczestnikami projektu mogą być:
Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo) zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
1. osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej,
lub
2. rolnicy i członkowie ich rodzin (w wieku 30 lat i więcej) zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa, oraz należący przynajmniej do jednej z kategorii osób:
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie).

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:
• Diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem IPD – 3 godz.,
• Grupowe warsztaty aktywizujące – 18 godz. (tematyka zajęć: komunikacja, aktywizacja, autoprezentacja,
• Szkolenia zawodowe:
integracja, praca w grupie, aktywne techniki poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, kreatywność, mocne i słabe strony, organizacja czasu)
1. Operator koparko – ładowarki III klasy – 176 godz. (tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, zajęcia praktyczne, egzamin zewnętrzny),
2. Spawanie MAG (135) – 150 godz. (tematyka: BHP, urządzenia spawalnicze, oznaczenie i wymiarowanie spoin, materiały dodatkowe do spawania, konstrukcje stalowe, ćwiczenia praktyczne, egzamin państwowy),
3. Pracownik obsługi biurowej (moduł branżowy, moduł ICT, moduł językowy) -160godz. (tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych, języki obce w biurze, egzamin zewnętrzny VCC) .
• Pośrednictwo pracy – 3 godz./osobę
• 5-miesięczne staże zawodowe powiązane tematycznie ze szkoleniami

W ramach projektu oferujemy:
• możliwość zdobycia kwalifikacji pożądanych na rynku pracy,
• szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym (książeczka operatora maszyn, książeczka spawacza oraz certyfikat VCC),
• wysoki poziom merytoryczny zajęć: zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów i doradców  zawodowych
• zdobycie doświadczenia zawodowego podczas stażu
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe
• zwrot kosztów dojazdu
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• catering

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje:
Dudzic Rafał Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe
tel. 533-555- 547, 519-577- 188
email: projekty@szkolypolskie.com
email: nowapraca@ecds.com.pl

Biuro projektu:
ul. Królewska 3/17, 20-109 Lublin
tel. 533 555 547, 519-577- 188, 81 532 32 40
projekty@szkolypolskie.com
Biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00

Podobne projekty

Gotowy na najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy?

Profesjonalizm, doświadczenie i innowacyjne podejście Spółdzielni Simpuls czynią ją wartościowym partnerem dla firm i organizacji. Pozostań z nami w kontakcie.

Skip to content