Skip to content

Opis projektu

logaPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Aktywny powrót źródłem sukcesu

Pobierz ulotkę o projekcie

Dokumenty rekrutacyjne – Aktywny powrót

Fundacja Szkoły Polskie w Lublinie wraz z Europejskim Centrum Doradczo – Szkoleniowym w Lublinie oraz Spółdzielnią Socjalną „SIMPULS” zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny powrót źródłem sukcesu”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
• ma 30 lat lub więcej i jest bezrobotna bądź bierna zawodowo
lub
• jest rolnikiem lub członkiem jego rodziny w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanym w urzędzie pracy jako
• zamieszkuje na terenie powiatów: powiat hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzająca odejść z rolnictwa łęczyński, świdnicki, tomaszowski i zamojski oraz m. Lublin, m. Zamość, oraz należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie).

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:
• Diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem IPD – 3 godz.,
• Grupowe warsztaty aktywizujące – 24 godz. (tematyka zajęć: komunikacja, aktywizacja, autoprezentacja,
• Szkolenia zawodowe (do wyboru):
integracja, praca w grupie, aktywne techniki poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, kreatywność, mocne i słabe strony, organizacja czasu),
1. Operator koparko – ładowarki III klasy – 176 godz. (tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, zajęcia praktyczne, egzamin zewnętrzny),
2. Pracownik obsługi biurowej (moduł branżowy, moduł ICT, moduł językowy) -160godz. (tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych, języki obce w biurze, egzamin zewnętrzny VCC) .
3. Ekoturystyka (moduł branżowy, moduł ICT, moduł językowy) – 160h godz. – tematyka: kreowanie i
wdrażanie oferty ekoturystycznej, minimalizacja zużycia energii, wdrażanie rozwiązań proekologicznych, praca z klientem, , język branżowy, kompetencje cyfrowe w ekoturystyce, egzamin zewnętrzny VCC)
• Pośrednictwo pracy – 3 godz.
• 5-miesięczne staże zawodowe powiązane tematycznie ze szkoleniami

Nazwa projektu: „Aktywny powrót źródłem sukcesu”,

Biuro projektu: ul. Królewska 3, 20-109 Lublin
email: projekty@szkolypolskie.com, aktywnypowrot@ecds.com.pl, tel. 533-555- 547, 519-577- 188, www.szkolypolskie.pl

W ramach projektu oferujemy:
• możliwość zdobycia kwalifikacji pożądanych na rynku pracy
• szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikat VCC; książeczka operatora maszyn)
• wysoki poziom zająć: zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów i doradców zawodowych
• zdobycie doświadczenia zawodowego podczas stażu
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe
• zwrot kosztów dojazdu
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• catering

Szczegółowe informacje:
Fundacja Szkoły Polskie w Lublinie
tel. 81 532 32 40

Podobne projekty

Gotowy na najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy?

Profesjonalizm, doświadczenie i innowacyjne podejście Spółdzielni Simpuls czynią ją wartościowym partnerem dla firm i organizacji. Pozostań z nami w kontakcie.

Skip to content