Skip to content

Wzmocnienie oferty Spółdzielni Socjalnej Simpuls na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Podstawowe informacje

Tytuł projektu: Wzmocnienie oferty Spółdzielni Socjalnej Simpuls na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Wysokość dofinansowania: 170 000,00 zł

Projekt realizowany w ramach  programu :„ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025

 

Umowa nr 281/DES/KPO/2023

 

Cel projektu realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną SIMPULS jest zgodny z celem głównym programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, którym jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowanie odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Dzięki temu możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Cel wpisuje się w Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe poprzez zakup minikoparki, zatrudnienie nowego pracownika oraz wprowadzenie do oferty nowych usług.

 

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wzmocnienie potencjału zarówno technicznego jak i instytucjonalnego Spółdzielni. W przypadku potencjału technicznego zakup minikoparki rozbuduje dotychczasowy park maszynowy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wprowadzenie nowych usług, a także skrócenie czasu realizacji dotychczas oferowanych

jak również zmniejszenie kosztów.

 

Zrealizowany zakup:

 

Minikoparka WACKER NEUSON EZ 36

 

Podobne projekty

Gotowy na najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy?

Profesjonalizm, doświadczenie i innowacyjne podejście Spółdzielni Simpuls czynią ją wartościowym partnerem dla firm i organizacji. Pozostań z nami w kontakcie.

Skip to content